ฮือก๋วยทอด ( long fish ball)
IMPACT - ฮือก๋วยทอด ( long fish ball)
ฮือก๋วยทอด ( long fish ball)
ส่วนประกอบของวัตถุดิบ:
แหล่งกำเนิดของวัตถุดิบ:
สิ่งแปลกปลอม:
การสุ่มตัวอย่าง:
ต้องการสินค้าวันที่:
03-01-2013
ต้องส่งสินค้าตัวอย่าง:
ไม่ต้อง
 
 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
 
 
รายละเอียดสินค้า
1kg
 
อาหารสด
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
Category